Onroerende goederen in de hele wereld

Opstalverzekeringen in Bulgarije

+31 62 55 22 414
Willekeurige artikelen
Opstalverzekeringen in Bulgarije

opstalverzekeringen in bulgarijeVastgoedverzekeringen in Bulgarije zijn vrijblijvend. U sluit een verzekering af voor het gebouw en een aparte polis voor de inboedel van uw woning in Bulgarije. De opstalverzekering dekt risico’s zoals vuur, overstroming, aardbevingen, vandalisme, etc. en de inboedelverzekering daarnaast nog diefstal. Het is noodzakelijk de eigendomsakten van de woning te overleggen en een inventarislijst voor het te verzekeren bedrag. De opstalverzekering dekt tevens de in de woning vast aangebrachte voorzieningen zoals de keuken- en badkamerinventaris.

De inboedelverzekering dekt alleen roerende goederen die op een lijst staan vermeld met serienummers of anderszins gemerkt, TVs, stereo, DVDs kunnen worden toegevoegd maar persoonlijke bezittingen zoals kleding worden uitgesloten. 

HELPEN
Verzoek, meer informatie
Hoogtepunten