Onroerende goederen in de hele wereld

Belastingen en heffingen in Bulgarije

+31 62 55 22 414
Willekeurige artikelen
Belastingen en heffingen in Bulgarije

Belastingen en heffingen in Bulgarije


De meeste te koop aangeboden woningen in Bulgarije zijn reeds aangesloten op electriteits- en watervoorzieningen. Alleen als u een oudere woning koopt in Bulgarije´s landelijke gebieden moet u mogelijk zelf voor deze aansluitingen zorgen. Gas, echter, is een betrekkelijk nieuwe optie en is momenteel in Bulgarije alleen te verkrijgen voor huizen in stadscentra - voornamelijk in Sofia en Varna.
Alvorens een woning te kopen moet u zich ruim tevoren orienteren wat er voor extra kosten zijn bij de aankoop van uw vastgoed. In de praktijk worden deze kosten voldaan door de koper, hoewel daar geen wettelijke regels voor zijn. De tarieven worden bepaald door iedere gemeente naar gelang de ligging van het vastgoed.

Kosten worden berekend over de aankoopprijs, maar zijn  nooit lager dan over de taxatieprijs van het goed!!

Belastingen en Heffingen in Bulgaria met betrekking tot de aan- en verkoop van onroerend goed. 
Bij de aan- en verkoop van onroerend goed waarbij een notaris de zaak wettelijk vastlegt, zijn Partijen kosten verschuldigd, de bedragen hiervoor zijn vastgelegd: Tarief van Notariele Kosten, Hofdstuk “Proportionele Kosten”. Het is als volgt geformuleerd:

Registratiekosten – 0,1% van het vastgestelde financieel belang

Lokale kosten - 2% van de overeengekomen verkoopprijs of van de taxatiewaarde als deze hoger is van de verkoopprijs

Notariskosten – volgens de Tarieven voor Notariele Kosten  volgens de Notariele Wet.

 
Lokale belasting
In overeenstemming met de locale Belastingwetgeving bedraagt de overdrachtsbelasting bij onroerende goederen 2% locale  tax.  Deze wordt bepaald door:

-De prijs van het appartement zoals vermeld in de Notariele Akte en
-De taxatieprijs van het appartement

 

HELPEN
Verzoek, meer informatie
Hoogtepunten